• Statystyki

    • Odwiedziny: 325709
    • Do końca roku: 299 dni
    • Do wakacji: 110 dni
  • Kontakt

    Telefon: 75 778 82 19

Rozkład dnia

Załącznik do Uchwały nr 1/2019 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Zawidowie

z dnia  02 września 2019r.

                 RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ZAWIDOWIE

                                                     W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

530 – 800

od dnia 01.11.2019r. przedszkole jest czynne

od godz. 600

Schodzenie się dzieci -  w grupie I wszystkie dzieci do godz. 700, dzieci z gr.II pozostają do godz. 800  i potem razem z nauczycielkę idą na swoją salę.

od godz. 700 dzieci z grupy III, IV przechodzą z nauczycielką na salę gr.III. Dzieci z gr.IV pozostają tam do godz. 800 

Dzieci z gr V o godz. 700  przechodzą z nauczycielką na swoją salę.

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, czynności opiekuńcze, obserwacja rozwoju dziecka, praca indywidualna z dzieckiem, czynności organizacyjne. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   

W gr. I, II, III:  800 – 1300

W gr. IV:  830 – 1330

W gr. V:  900 – 1400

   800 – 830

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.  Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne organizowane przez nauczyciela.

Zajęcia dodatkowe: religia w gr.IV (wtorek i środa)

Zajęcia logopedyczne (poniedziałek i środa) wg ustalonych grup logopedycznych

830 – 900

Śniadanie - kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, mycie zębów, zabawy dowolne.

Zajęcia dodatkowe: religia w gr.V (wtorek i środa)

Język angielski z podziałem na grupy: gr.III wtorek i czwartek 830 – 850   850 – 920

Zajęcia logopedyczne (poniedziałek i środa) wg ustalonych grup logopedycznych

900 - 1000

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne, realizowane według  programu wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” oraz plany miesięczne w oparciu o przewodniki Kraina przedszkolaka w gr.I,II ,III,IV i Kolorowy Start w gr. V wyzwalające aktywność dziecka w czterech obszarach rozwoju Dziecka: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez realizację zadań edukacyjnych zgodnie z podstawą programową. Realizowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – terapia logopedyczna zgodnie z planem. Zabawy swobodne samodzielnie organizowane przez dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Obserwacje rozwoju dziecka.Udział dzieci w spektaklach i widowiskach teatralnych w wykonaniu aktorów, koncertów muzycznych Filharmonii Jeleniogórskiej.,  

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

Zajęcia logopedyczne (poniedziałek i środa) wg ustalonych grup logopedycznych

język angielski – w gr. I wtorek i czwartek 920 – 935

                            w gr.II wtorek i czwartek 935 – 955 i 955 – 1015

Witaminka – kształtowanie nawyku zjadania owoców i warzyw.

1000 -1050

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

W razie pogody uniemożliwiającej wyjście dzieci na podwórko – zabawy odbywają się w sali zajęć dzieci.

Język angielski z podziałem na grupy: gr.IV wtorek i czwartek 1015 – 1045  1045 – 1115

Zajęcia logopedyczne (poniedziałek i środa) wg ustalonych grup logopedycznych

Rytmika w gr III w poniedziałek 1030 -1100

1050 -1100

Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do II śniadania.

Zajęcia logopedyczne(poniedziałek i środa) wg ustalonych grup logopedycznych

1100 -1115

II Śniadanie - kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku, zabawy dowolne.

Zajęcia logopedyczne(poniedziałek i środa) wg ustalonych grup logopedycznych

Rytmika w gr. IV w poniedziałek od 1100 -1130 – II śniadanie w tej grupie o godz. 1045

1115 -1200 

 

 

 

1115 -1230

 

 

 

1115 -1245

Odpoczynek dzieci (oddział  IV,V), odpoczynek na kocach ,kwadrans na bajkę, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce. Czas odpoczynku dla dzieci z tej grupy jest dostosowany do potrzeb dzieci.

 grupa III– odpoczynek na kocach lub w sypialni,( dzieci które chcą położyć się spać), czynności opiekuńcze. Czas odpoczynku dla dzieci z tej grupy jest dostosowany do potrzeb dzieci.

Język angielski z podziałem na grupy: gr.V wtorek i czwartek

                                                                                          1115 – 1145  1145 – 1215

Rytmika w gr.V w poniedziałek od godz. 1130 -1200

gr. I i II – odpoczynek dzieci na leżaczkach, czynności opiekuńcze. Czas odpoczynku dla dzieci z tych grup jest dostosowany do potrzeb dzieci.

1200 -1300

 

 

Gr. III, IV i V - Pobyt na podwórku przedszkolnym, spacery i wycieczki;  zabawy ruchowe. Zabawy tematyczne, zajęcia umuzykalniające, praca z dzieckiem zdolnym, i dzieckiem z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pozostałe dzieci zabawy swobodne wg zainteresowań i potrzeb dzieci. Obserwacje rozwoju dziecka. Realizowanie zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udział dzieci w spektaklach i widowiskach teatralnych w wykonaniu aktorów, koncertów muzycznych Filharmonii Jeleniogórskiej. Prowadzenie obserwacji

rozwoju dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domu zapisanych do godz. 1300.

1245 -1300

1300 -1315

Gr.I i II – czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

Gr. III, IV i V - czynności porządkowe, czynności higieniczne, czynności organizacyjne, przygotowanie do obiadu.

1300 -1345

 

1315 -1345

Gr. I i II – Obiad - - kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

Gr. III, IV i V - Obiad - kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

1345 -1600

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, , ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej. Pobyt na podwórku przedszkolnym – zabawy dowolne dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.:

do godz. 1400  we wszystkich grupach.

grupa I fukcjonuje do 1600  

grupa II o godz. 1430  - 1500  dzieci z przechodzą na salę gr.I i przebywają tam do godz. 1600  

grupa III-funkcjonuje do 1500  (wtorek, piątek), do  1530  (czwartek)

do 1600  (poniedziałek, środa)

grupa IV przechodzi na salę gr.III. o godz. 1400  ( środa, czwartek), o godz. 1430 (poniedziałek i piątek) i o godz. 1500 (wtorek)

- i przebywają tam do godz. 1500   -1600  

grupa V-poniedziałek, środa do 1500, piątek do 1530  po realizacji godzin schodzą na salę gr.I i przebywają tam do godz. 1600 wtorek, czwartek do godz. 1600