• Statystyki

    • Odwiedziny: 325681
    • Do końca roku: 299 dni
    • Do wakacji: 110 dni
  • Kontakt

    Telefon: 75 778 82 19

Rekrutacja

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE

 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1.Od 01 lutego do 12 lutego 2021r. - Składanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu przez

         rodziców  dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola.

                                                          Rodzice dzieci ur. w 2015r. ( oddział „0” od 01.09.2021r) składają deklarację kontynuacji u nas w przedszkolu, jeżeli dziecko będzie kontynuowało

                                              obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w naszym przedszkolu

                  lub od 15 lutego 2021r. zapisują do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Zawidowie.

 

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego pobierane są w przedszkolu.

2.     Od 15 lutego do 19 marca 2021r. – trwa rekrutacja nowych kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

                                                     

                                        

  OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE  

Od dnia 15 lutego 2021r. do dnia 19 marca 2021r. trwa

rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola można pobrać w zakładce

rekrutacja.

Należy  wypełnić wniosek i przesłać na adres mailowy przedszkola:

biuro@przedszkole.zawidow.eu

lub wydrukować, wypełnić i złożyć w przedszkolu.

Druki będą również do pobrania w przedszkolu.

Wnioski przyjęcia dziecka do przedszkola należy złożyć najpóźniej

do 19 marca  2021r.   

 

            

 

 

  OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE          

Od dnia 31 marca 2021r. do do 10 kwietnia 2021r.

rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola     na rok szkolny 2021/2022

składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Druk potwierdzenia woli znajduje się w załączniku.

Należy go wypełnić i przesłać na adres mailowy przedszkola:

biuro@przedszkole.zawidow.eu

lub wydrukować, wypełnić i złożyć w przedszkolu.

Druki będą również do pobrania w przedszkolu.

Potwierdzenia woli należy złożyć najpóźniej do 10 kwietnia 2021r.