• Statystyki

  • Odwiedziny: 334893
  • Do końca roku: 261 dni
  • Do wakacji: 72 dni
 • Kontakt

  Telefon: 75 778 82 19

Dla rodziców

OGŁOSZENIE DYREKTORA

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE

 

Od 29 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

Decyzją  Rządu Polskiego przedszkola zostają czasowo ograniczone w funkcjonowaniu.

W związku z powyższym w tym okresie przedszkole jest nieczynne.

Pod opiekę w przedszkolu  będą mogły trafiać wyłącznie dzieci rodziców

wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych,

w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Rodzice pracujący w powyższych zawodach

potrzebujący opieki w tym okresie dla swoich dzieci

są proszeni o zgłoszenie u dyrektora przedszkola.

 

Dla dzieci będzie prowadzona nauka zdalna.

Nauczycielki poszczególnych grup będą w tej sprawie

kontaktować się z rodzicami dzieci.

  

 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

1.Od 01 lutego do 12 lutego 2021r. - Składanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu przez

 

         rodziców  dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola.

 

                                                          Rodzice dzieci ur. w 2015r. ( oddział „0” od 01.09.2021r) składają deklarację kontynuacji u nas w przedszkolu, jeżeli dziecko będzie kontynuowało

 

                                              obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w naszym przedszkolu

 

                  lub od 15 lutego 2021r. zapisują do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Zawidowie.

 

 

 

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego pobierane są w przedszkolu.

 

2.     Od 15 lutego do 19 marca 2021r. – trwa rekrutacja nowych kandydatów do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Informacje dotyczącre rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w zakładce: REKRUTACJA

 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

W związku z wytycznymi epidemicznymi regulującymi  zasady bezpiecznych zachowań,

zwracamy się do Państwa z prośbą o nie przynoszenie przez dzieci

kwiatów i innych upominków dla pracowników przedszkola

                                                                                                             z okazji Dnia Edukacji Narodowej.                                                                                                                       

Dziękujemy!

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zawidowie

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Ubezpieczenie NNW dzieci na rok szkolny 2020/2021

Wpłata na ubezpieczenie NNW dziecka wynosi 42,00zł za jedno dziecko.

Wpłat należy dokonywać do 20 października 2020r.

Wpłaty rodzice dokonują u nauczycielek grup.

W tym celu rodzice mogą wejść na teren przedszkola z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności,

z zachowaniem zasady 1 rodzic do 1 nauczycielki.

Rodzice ubezpieczając dziecko podpisują Oświadczenie, że zapoznali się z ogólnymi warukami ubezpieczenia NNW dzieci.

Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia znadują się w plikach do pobrania.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dziecko jest przyprowadzane i odbierane do/z przedszkola

według zapisanych godzin pobytu.

Przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godz. 8:00

(dyżur przy drzwiach będzie pełniony do godz.8:00)

Odbieranie dzieci najwcześniej od godz.14:00,

oprócz dzieci  zapisanych do godz.13:00.

Dyżur podczas odbierania dzieci będzie pełniony od godz. 14:00.


 

 

 INFORMACJE DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE

Przedszkole funkcjonuje od 01 września 2020 dla wszystkich dzieci zapisanych do przedszkola.

Proszę o zapznanie się z procedurami obowiązującymi od dnia 1 września 2020r.,

które znajdują sie w plikach do pobrania.

Plik nr 10: Procedura pobytu dziecka w przedszkolu od dnia 01 września 2020r.

Plik nr 4 i 8: Procedura postepowania w razie zagrożenia zarażenia COVID -19.

Plik nr 9: List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE

 

W sierpniu 2020r. nie będą organizowane   zajęcia adaptacyjne

 

dla dzieci   zapisanych do przedszkola od 01 września 2020r.

 

Uzasadnienie:1) Przedszkole funkcjonuje w reżmie sanitarnym zgodnie z wytycznymi

 

          przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

2) W przedszkolu trwa remont dwóch sal zajęć dzieci.

 

W sierpniu 2020r. nadal obowiązują zapisy dzieci na pobyt w przedszkolu

co namniej 3 dni przed przyjściem dziecka do przedszkola.                                         

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE

Od 15 do 26 czerwca 2020r. trwają zapisy dzieci

na miesiąc sierpień 2020r.     

Zgłoszeń dzieci na sierpień 2020r. można dokonywać bezpośrednio

w przedszkolu, telefonicznie lub mailem :

biuro@przedszkole.zawidow.eu        

                              

 

                       INFORMACJA DLA RODZICÓW                      

Proszę rodziców dzieci już nie uczęszczających do przedszkola

o zabranie z przedszkola wszystkich rzeczy dziecka

najpóźniej do 26 czerwca 2020r.

Przedszkole nie odpowiada za pozostawione rzeczy dziecka.

                                                                   Dyrektor Przedszkola Publicznego w zawidowie                 

                                     

                                                             Zawidów 02.06.2020r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

OD DNIA 1 CZERWCA 2020r. WZRASTA W PRZEDSZKOLU

DZIENNA STAWKA ŻYWIENIOWA  I WYNOSI: 6,00zł

 

Uzasadnienie: Obecnie dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,00zł. W związku z wyższymi cenami surowców

i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków

konieczne jest podniesienie dziennej stawki żywieniowej o 1zł.

 

                                                        Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zawidowie

 

 

 

Od dnia 6 maja 2020r. przedszkole jest czynne

od 6:00 do 16:00.

 

Do przedszkola mogą być przyprowadzone dzieci,

 

których rodzice zdeklarowali ich pobyt od 6 maja 2020r.

 

Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci

 

wcześniej zgłoszone przez rodziców.

 

Zgłoszenie dziecka na pobyt w przedszkolu następuje

 

co najmniej 3 dni przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

 

Proszę o zapoznanie  sie z procedurą pobytu dziecka

w przedszkolu w sytuacji epidemicznej oraz procedurą postepowania w wypadku zakażenia: (załącznik)

 

PROCEDURA POBYTU DZIECKA W SYTAUCJI EPIDEMICZNEJ

 

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ZAWIDOWIE

 

OBOWIĄZUJĄCA OD 6 MAJA 2020r.

 

 1. Praca z dziećmi jest zaplanowana na liczbę zgłoszonych dzieci do pobytu w przedszkolu.
 2. 2.      Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko dzieci wcześniej zgłoszone przez rodziców. Zgłoszenie dziecka na pobyt w przedszkolu następuje co najmniej 3 dni przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.
 3. Dziecko, które nie było wcześniej zgłoszone, a rodzic przyprowadzi do przedszkola nie będzie w tym dniu przyjęte.
 4. Do przedszkola będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe. Dziecko nie może mieć żadnych objawów chorobowych, np.: gorączki, kaszlu, kataru, wysypki itp.
 5. Nie wolno posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Rodzice przyprowadzając dziecko do przedszkola nie mogą wchodzić z dzieckiem na teren budynku przedszkolnego. Dziecko będzie odbierane od rodzica przy drzwiach wejściowych; będzie miało mierzoną temperaturę. Dopiero po zmierzeniu temperatury będzie odprowadzane do szatni i potem na swoją salę.
 7. Rodzice odbierając dziecko z przedszkola również nie wchodzą na teren budynku. Dziecko będzie przyprowadzane do drzwi wejściowych.
 8. Jeżeli dzieci będą przebywać w ogrodzie przedszkolnym podczas rozchodzenia się do domu – odbiór dziecka następuje bezpośrednio przez rodzica.
 9. Rodzice są zobowiązani do noszenia maseczek oraz zapewniają maseczki dzieciom powyżej 4 roku życia w drodze do przedszkola i z przedszkola.
 10. Liczebność grup będzie ograniczona. Najwięcej w jednej grupie może być 12 dzieci.
 11. Od 6 maja będzie funkcjonować dwie grupy, na dwóch salach zajęć na parterze. Dzieci 3-4-letnie będą w jednej grupie i dzieci 4-5-letnie w drugiej grupie.
 12. Podział dzieci na grupy będzie dokonywany według potrzeb tzn. według liczebności zgłoszonych dzieci. Praca w grupach może być  modyfikowana według potrzeb i możliwości przedszkola.
 13. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie będą nosić maseczek.
 14. Dzieci nie mogą przynosić z domu żadnych rzeczy: zabawek, jedzenia, picia itp.
 15. Przedszkole jest zaopatrzone w niezbędne środki higieniczne i ochronne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 16. Na salach zajęć do dyspozycji dzieci będą tylko zabawki i sprzęty, które można dezynfekować.
 17. Sale zajęć dzieci będą często wietrzone, co godzinę. Przy sprzyjającej pogodzie okna będą otwarte cały czas podczas pobytu dzieci.
 18. Dzieci będą korzystać z przedszkolnego  placu zabaw, który codziennie rano będzie dezynfekowany.
 19. Nie będą organizowane spacery i wycieczki poza teren przedszkola.
 20. W przedszkolu będzie utworzona izolatka – wyznaczone pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 21. W razie stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych rodzic będzie informowany o tym telefonicznie i będzie zobowiązany odebrać  jak najszybciej dziecko z przedszkola.
 22. Rodzic jest zobowiązany przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola porozmawiać z dzieckiem o nowych zasadach jego pobytu w przedszkolu, przyprowadzania i odbierania z przedszkola.

 

 

 

INFORMACJA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Decyzję o otwarciu przedszkola od 6 maja 2020r. podejmie Burmistrz Miasta Zawidowa,

po uzyskaniu informacji od rodziców dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką dziecka w domu.

Nauczycielki grup będą kontaktować zię z Państwem telefonicznie  w tej sprawie.

W poniedziałek - 4 maja 2020r. będa podane następne informacje.

 

Proszę zapoznać się z informacjami Ministerstwa Edukacji narodowej i sanepidu.

INFORMACJE  MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ I WYTYCZNE SANEPIDU

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM OTWARCIEM PRZEDSZKOLI OD 6 MAJA 2020r.

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE DYREKTORA

 

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE

 

Od 14 kwietnia 2020r.  do 26 kwietnia 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne są zamkniete. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 OGŁOSZENIE DYREKTORA

 

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE

Od 26 marca 2020r.  do 10 kwietnia 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne są zamkniete. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 OGŁOSZENIE DYREKTORA

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZAWIDOWIE

 

 

 

Od 12 do 25 marca 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 • 12 i 13 marca 2020r. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca 2020r. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

 

WAŻNE!!!

 

NUMER KONTA DO WPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

21 1020 2137 0000 9202 0115 8971

 

Wpłat bez prowizji można dokonywać w punkcie PKO w Zawidowie ul. Zgorzelecka

(U Pana Puzona)

lub przelewy internetowe

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <w:SaveIfXMLInval